Επικοινωνήστε μαζί μαςPfizer.comΌροι χρήσηςΠολιτική ΙδιωτικότηταςΠολιτική σχετικά με τα CookiesSitmapDisclaimer
Μελέτη ΙΟΒΕ: Το οικονομικό αποτύπωμα της Pfizer στην Ελλάδα για την περίοδο 2020 - 2030

09/12/21

 • € 1,6 δισ. η συνεισφορά της Pfizer στο ΑΕΠ

 • για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας δημιουργούνται συνολικά € 2.18 προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία

 • δημιουργία 2.600 θέσεων εργασίας άμεσα και έμμεσα από τη λειτουργία της Pfizer στην Ελλάδα

Τη συνολική συνεισφορά της Pfizer στην Ελλάδα για τη δεκαετία 2020-2030 αποτύπωσε σε ειδική μελέτη το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η οποία παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 32ου Ετήσιου Συνεδρίου για την Οικονομία (32nd Annual Greek Economic Summit) που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο στην ενότητα : «Η συμβολή αμερικάνικων εταιρειών στην ανάπτυξη και στην καινοτομία: Η επένδυση της Pfizer στην Ελλάδα»

Η Pfizer έχει κεντρικό ρόλο στον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα από το 1960, ενώ πρόσφατα ενίσχυσε την παρουσία της με την υλοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης στη Θεσσαλονίκη, η οποία αποτέλεσε και την αφορμή για τη μελέτη. Με τη δημιουργία των δυο παγκόσμιων Κέντρων, του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) και του Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουργιών & Υπηρεσιών, η Pfizer αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο της Ελλάδας και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης, ως παγκόσμιο κέντρο Καινοτομίας και διεθνώς ελκυστικό προορισμό για σημαντικές, διεθνείς επενδύσεις.

Η μελέτη παρουσιάστηκε από τον κ. Svetoslav Danchev, Υπεύθυνο Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του ΙΟΒΕ.

Κεντρικό αντικείμενο της μελέτης του ΙΟΒΕ ήταν η καταγραφή της συνολικής κοινωνικο- οικονομικής συνεισφοράς της Pfizer στην Ελλάδα, για την περίοδο (2020-2030), αναγνωρίζοντας τη σημασία της δημιουργίας αξίας για την εθνική οικονομία και την απασχόληση. Για τους σκοπούς της μελέτης, αξιοποιήθηκε υπόδειγμα εισροών-εκροών με στοιχεία για την κλαδική και περιφερειακή διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της μελέτης:

Η συνολική συνεισφορά της Pfizer στην ελληνική οικονομία (2020-2030)

 • €1,6 δισ., η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ  

 • €550 εκατ. η συνολική συνεισφορά σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (χωρίς να περιλαμβάνονται οι εισφορές μέσω των μηχανισμών clawback και rebates, οι οποίες αναμένεται  να ξεπεράσουν τα € 670 εκατ. )

 • για κάθε 1€ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας δημιουργούνται συνολικά €2.18 προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία  

 • €730 εκατ. η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί απευθείας από την Pfizer

Συνεισφορά στην οικονομία της Θεσσαλονίκης (2020-2030)

 • στα €657 εκατ. υπολογίζεται ότι θα φτάσει ο συνολικός αντίκτυπος στο ΑΕΠ της Θεσσαλονίκης

Συνεισφορά στην απασχόληση

 • Αναφορικά με την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας, η δραστηριότητα της Pfizer στην Ελλάδα για την περίοδο 2020-2030 υπολογίζεται ότι θα υποστηρίζει συνολικά (άμεσα και έμμεσα) περίπου 2.600 θέσεις εργασίας.

 • 1.139 επιπλέον θέσεις εργασίας (άμεσες και έμμεσες) θα δημιουργηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

 • Κάθε 1 θέση εργασίας στην Pfizer υποστηρίζει 3.1 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία

 • Η δραστηριότητα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται ότι θα τριπλασιάσει τους εργαζομένους της εταιρείας στην Ελλάδα, με 7 στους 10 να βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Pfizer στην Ελλάδα απασχολεί ήδη ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων επαγγελματιών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με το 63% των εργαζομένων να διαθέτουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σχέση με το Μ.Ο. της ελληνικής οικονομίας που είναι 8%.

Επιπλέον, σημαντική είναι και η συνεισφορά της Pfizer στην ανάπτυξη και προώθηση της Καινοτομίας στη χώρα μας μέσω του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας, η δραστηριοποίηση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει τόσο στη βελτίωση του προφίλ της χώρας μας ως χώρα φιλική προς την Καινοτομία, όσο και στη βελτίωση συγκεκριμένων δεικτών Καινοτομίας που αφορούν στη συνολική επίδοση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας (European Innovation Scoreboard - EIS).

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε: "Η πολύ σημαντική επένδυση της Pfizer στην Ελλάδα αποτελεί μία ακόμη «ψήφο εμπιστοσύνης» στις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για την οικοδόμηση ενός φιλο-επενδυτικού περιβάλλοντος, ικανού να προσελκύσει ισχυρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη χώρα μας. Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόμο, επιταχύνουμε και απλοποιούμε περαιτέρω τις διαδικασίες ένταξης στις στρατηγικές επενδύσεις, διευρύνοντας το επενδυτικό πλαίσιο με νέους σύγχρονους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η Ελλάδα αλλάζει, καινοτομεί και μετατρέπεται σε έναν εξωστρεφή, σύγχρονο και καινοτόμο επενδυτικό προορισμό με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για τους επενδυτές όσο και για την εθνική οικονομία. Στηρίζουμε την επένδυση της Pfizer διότι δημιουργεί νέες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην αντιστροφή του brain drain που «τραυμάτισε» την πατρίδα μας."

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, κ. Ζαχαρίας Ραγκούσης, σχολιάζοντας τη μελέτη του ΙΟΒΕ ανέφερε: «Η μελέτη του ΙΟΒΕ αναδεικνύει τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης που προσφέρουν οι διεθνείς εταιρείες Έρευνας & Καινοτομίας, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της Pfizer στην Ελλάδα που για περισσότερα από 60 χρόνια δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τη χώρα, την κοινωνία και τους ασθενείς. Μέσα από τη στρατηγική της επένδυση στη Θεσσαλονίκη, η Pfizer συμβάλλει καταλυτικά στη μετάβαση της χώρας σε τροχιά ανάπτυξης, με οφέλη για την εθνική οικονομία και την ευημερία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.»

Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, Καθηγητής κ. Νίκος Βέττας ανέφερε μεταξύ άλλων την υψηλή σημασία που έχουν  οι μεγάλες επενδύσεις από διεθνείς εταιρείες για τη χώρα μας και πως αυτές δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά με μικρότερες εγχώριες επιχειρήσεις αλλά, αντίθετα μπορεί να υποβοηθήσουν και τη δική τους μεγέθυνση και εξωστρέφεια. Ειδικότερα, είναι κρίσιμη για την συνολική ανάπτυξη της οικονομίας η ενίσχυση επενδύσεων που έχουν υψηλό τεχνολογικό περιεχόμενο, διασυνδέονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο και δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά και ως σύστημα που θα προσελκύει στη χώρα μας ανθρώπους με γνώση και εξειδίκευση στα αρχικά ή και μεταγενέστερα βήματα της εργασίας τους.  

PP-PFE-GRC-0896-DEC21

Σχετικά με το ΙΟΒΕ:

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός. Αποτελεί ένα από τα πλέον καταξιωμένα ιδρύματα της χώρας, που σκοπό έχει την προώθηση της επιστημονικής έρευνας για τα προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας και τη διατύπωση προτάσεων απαραίτητων στη διαμόρφωση πολιτικής.-

Για Επαγγελματίες ΥγείαςΤα Νέα μαςΜεγαλώνουμε με Υγεία Partners ΚαριέραΕπικοινωνίαDisclaimerPfizer.comΤοπική Αναφορά Συμμόρφωσης / Local Reporting Channel Grant Seekers Media Όροι χρήσηςΠολιτική ΙδιωτικότηταςΠολιτική σχετικά με τα CookiesSitemap Business to Business
© Pfizer Ltd. 2016. All rights reserved. Αυτός ο διαδικτυακός τόπος απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα. Άλλες χώρες ενδέχεται να διαθέτουν νόμους, νομοθετικές προβλέψεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα. Οποιαδήποτε τυχόν προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου σε χώρες όπου αυτή απαγορεύεται, θεωρείται ως μη γενόμενη. Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν συνιστούν ιατρική συμβουλή. Η ευθύνη για την ιατρική φροντίδα ασθενών ανήκει στον επαγγελματία υγείας, με βάση την επαγγελματική του εξειδίκευση, την εμπειρία, τα χαρακτηριστικά και το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Pfizer Ελλάς A.E., Λεωφ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό, Τ.Κ. 154 51. Αθήνα, Ελλάδα, Tηλ. Eπικοινωνίας: (+30) 2106785800, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η.: 000242901000.
PFE-GRC-PR-079-JAN23